O-Antigen Description

Serogroup:O91
Serotype H:
Serotype K:
Strain:
Structure:
->4)aDQui3NBuR3OH(1->4)bDGal(1->4)bDGlcNAc(1->4)bDGlcA6NGly(1->3)bDGlcNAc(1->
Comment:- Structure [1]
GTs
GT nameDonorAcceptorPosition | Link.NumSimilar to
WbsA

->3)bDGlcNAc

GT NameDonorAcceptorScore / e-value
O161-weiG

bDGlcA(1->

->3)bDGlcNAc

287 / 2e-98
O182-O182_10


280 / 1e-95
O30-O030_06


277 / 1e-94
O93-O093_02


273 / 8e-93
O79-WbdX


235 / 3e-78
O143-WfdV


191 / 8e-61
O140-O140_14


183 / 4e-58
O38-O038_09


177 / 7e-56
O112-WfeI


152 / 3e-46
O165-WcnW


145 / 2e-43
O24-WfaM

bDGlc(1->

->3)bDGalNAc

134 / 3e-39
O152-WfgD

bDGlc(1->

->3)bDGlcNAc

132 / 2e-38
O102-WelO

bDGlc(1->

->3)bDGalNAc

132 / 2e-38
O82-O082_09


131 / 3e-38
O157-WbdN


125 / 7e-36
O46-O046_08


125 / 8e-36
O134-O134_08


124 / 2e-35
O130-WffJ


123 / 3e-35
O56-WfaP

bDGlc(1->

->3)bDGlcNAc

123 / 4e-35
O81-O081_11


123 / 6e-35
O173-WcmW

bDGlc(1->

->3)bDGlcNAc

115 / 3e-32
O61-WeiL


114 / 5e-32
O21-WclQ


111 / 1e-30
O27-WejU


110 / 3e-30
O128-WbsK

bDGalNAc(1->

->4)aDGal

97 / 2e-25
O4-WbuG

aLRha(1->

->6)aDGlc

81 / 7e-20
GT nameDonorAcceptorPosition | Link.NumSimilar to
WbsE
GT nameDonorAcceptorPosition | Link.NumSimilar to
WbsF

GT NameDonorAcceptorScore / e-value
O49-O049_12


98 / 2e-25
GT nameDonorAcceptorPosition | Link.NumSimilar to
WbsG

GT NameDonorAcceptorScore / e-value
O170-O170_05


131 / 8e-38
O182-O182_09


120 / 9e-34
NMR
1H-NMR4.52 3.67 3.75 4.04 3.78 3.88 3.81 4.54 3.42 3.66 3.90 3.97 3.84 4.58 3.74 3.81 3.47 3.46 3.77 3.98 2.03 4.58 3.74 3.72 3.72 3.63 3.82 4.02 2.03 4.87 3.67 4.08 3.44 4.27 1.23 2.46 2.53 4.24 1.26
Solvent: D2O
Temp: 65C
pD: 9.0
Ref: TSP 0.00 ppm
Comment: 1H-NMR [1], pD=9.0
13C-NMR104.10 71.70 73.10 77.40 76.30 61.10 103.70 73.30 74.60 79.40 75.30 169.90 176.80 44.50 101.60 56.10 83.00 69.80 76.40 62.20 175.30 23.10 101.10 56.10 73.20 79.90 75.90 75.70 61.10 175.30 23.20 99.80 71.30 53.30 80.50 68.80 17.10 46.30 65.80 22.60
Solvent: D2O
Temp: 65C
pD:
Ref: Acetone 31.00 ppm
Comment: 13C-NMR [1]
Non-Sugar Components
- Glycine - (R)-3-hydroxybutyryl
Enzymes
FlippaseMRMLKTGLLNFISVLVKVITGLFLNKIMALYVGPAGYALVSQFQNGINFITTFASGAINT GVTKYTAEYANDKGKTSDLFKCITLLAITCCSFFSLTIIVFSEYFSLKLLGTINYSGVIK WFAATLFLFVANSILVSIINGLKEFKLYVLINIFGSLFSLLFSGILIYFFNLKGALIAFA TNQSIVFFMTFYLIISKKMVSLKSFIGMPSDFYFIKKLIQYALMAIVSAFCVIYMQIIIR TYIANHFGWVQAGIWDGVWRISSLYLMLVTVPLGVYYLPRLAELHTKSLLLREIKQGYLF LLPIIIISAIIIYYLRYFIIELLFSKSFVSMGDIIGWQLLGDIFKIGSWLLSYIMLSKAL TKTYIITEITTALLFLGGVHYLSPLYGLKGVTLAYCITYFCYWIMMIVVIISYFKGNFRN E
Trembl: Q8GMJ7
PolymeraseMKASSVLTPYLNWFYGFLCFLSLWPFFSWKWPAIPVSFIAICFFLFLFDLCYINKLKVNK KIFLIIFSTLFVLILFILLPGGIPPWFNYYSLFLFLFLLLPRKRIFEISLKFRSIFIFSL LPGLVIYALLIIGVKLPYGILDAHNELKDSLGIYYRDYIGTVALSHLVLTVGDSTIIRFS GMLDEPGLLGTISALLLLADKLNFKHKSNYVLLLSGVISISLAFYLLILMGLIFQTRRKI ISLAIVFLIGIAIYHSPFYENFLQKRISDSESGLVFRDNRISDCFKEYYTAFENDSELNL FFGIGNNAHLRTGCDVSSYKMYIYDYGYLGFITIALLQIMQYMIPIMGGYACKFLKASFV FICLFILSYYQRPIFFNLAFSMIFYYSIFTYLKTVGISATNKK
Trembl: Q8GMJ3
Literature
  • First Author: Kjellberg, A. "Structural determination and biosynthetic studies of the O-antigenic polysaccharide from the enterohemorrhagic Escherichia coli O91 using 13C-enrichment and NMR spectroscopy". Biochemistry. 38(38). (1999), pp 12205-11 PubMed: [10493787]
  • First Author: Perelle, S. "Identification of the O-antigen biosynthesis genes of Escherichia coli O91 and development of a O91 PCR serotyping test". Journal of Applied Microbiology. 93(5). (2002), pp 758-764 PubMed: [12392520]